Please login !!!

You are not connected. Please login or register

DANH MUC TÀI LIỆU HỌC TẬP KHOA LUẬT SGU

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học
DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁO TRÌNH ĐANG PHÁT HÀNH TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM - NĂM 2013STT Tên hàng Chủ biên Năm XB Gía bìa
1 GT bầu cử TS. Vũ Văn Nhiêm 2011 40,000
2 GT công pháp quốc tế -Phần I TS. Trần Thuỳ Dương
ThS. Nguyễn Thị Yên 2013 99,000
3 GT công pháp quốc tế-Phần II TS. Trần Thuỳ Dương
TS. Trần Thăng Long 2013 89,000
4 GT kỹ năng nghiên cứu và lập luận TS. Lê Thị Hồng Vân 2013 70,000
5 GT lịch sử nhà nước và pháp luật
Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 2013 91,000
6 GT luật đất đai TS. Lưu Quốc Thái 2012 60,000
7 GT luật hành chính Việt Nam PGS.TS Nguyễn Cửu Việt 2012 121,000
8 GT luật hình sự: phần chung TS. Trần Thị Quang Vinh 2012 82,000
9 GT luật hôn nhân gia đình Việt Nam TS. Nguyễn Văn Tiến 2012 91,000
10 GT luật lao động Việt Nam TS.Trần Hoàng Hải 2011 96,000
11 GT luật sở hữu trí tuệ TS. Lê Nết
ThS. Nguyễn Xuân Quang 2013 72,000
12 GT luật thuế TS. Nguyễn Thị Thuỷ 2012 86,000
13 GT luật thương mại quốc tê: phần 1 TS. Trần Việt Dũng 2012 85,000
14 GT luật tố tụng dân sự Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Phương 2012 65,000
15 GT luật tố tụng hành chính PGS.TS.GVC Nguyễn Cảnh Hợp 2013 86,000
17 GT những quy định chung về luật
dân sự TS.Phạm Kim Anh
ThS. Chế Mỹ Phương Đài 2013 75,000
18 GT pháp luật thương mại hàng hoá-
dịch vụ TS. Phan Huy Hồng 2012 82,000
19 GT pháp luật về cạnh tranh và giải
quyết tranh chấp thương mại TS. Hầ Thị Thanh Bình 2012 73,000
20 GT pháp luật về chủ thể kinh doanh PGS.TS Bùi Xuân Hải 2013 75,000
21 GT pháp luật về tài sản quyền sở hữu
tài sản và quyền thừa kế TS. Lê Minh Hùng 2013 81,000
22 GT tâm lý học đại cương TS. Phan Thị Kim Ngân
ThS. Phạm Văn Dinh 2012 62,000
23 GT tố tụng hình sự Việt Nam TS. Võ Thị Kim Oanh 2012 118,000
24 GT tội phạm học TS. Võ Thị Kim Oanh
ThS. Lê Nguyên Thanh 2013 48,000
25 GT tư pháp quốc tế: phần chung NGUT.GS.TS Mai Hồng Quỳ 2013 35,000
26 GT tư pháp quôc tế: phần riêng PGS.TS Mai Hồng Quỳ 2012 41,000
27 GT xã hội học đại cương Phạm Đức Trọng 2012 44,000
28 GT xây dựng văn bản pháp luật PGS.TS.GVC Nguyễn Cảnh Hợp 2012 60,000

Xem lý lịch thành viên

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học

DANH MỤC SÁCH GT - TẬP BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM


STT Tên hàng Chủ biên Năm XB Gía bìa
1 GT bầu cử TS. Vũ Văn Nhiêm 2011 40,000
2 GT công pháp quốc tế -Phần I "TS. Trần Thuỳ Dương
ThS. Nguyễn Thị Yên" 2013 99,000
3 GT công pháp quốc tế-Phần II "TS. Trần Thuỳ Dương
TS. Trần Thăng Long" 2013 89,000
4 GT kỹ năng nghiên cứu và lập luận TS. Lê Thị Hồng Vân 2013 70,000
5 "GT lịch sử nhà nước và pháp luật
Việt Nam" TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 2013 91,000
6 GT luật đất đai TS. Lưu Quốc Thái 2012 60,000
7 GT luật hành chính Việt Nam PGS.TS Nguyễn Cửu Việt 2012 121,000
8 GT luật hình sự: phần chung TS. Trần Thị Quang Vinh 2012 82,000
9 GT luật hôn nhân gia đình Việt Nam TS. Nguyễn Văn Tiến 2012 91,000
10 GT luật lao động Việt Nam TS.Trần Hoàng Hải 2011 96,000
11 GT luật sở hữu trí tuệ "TS. Lê Nết
ThS. Nguyễn Xuân Quang" 2013 72,000
12 GT luật thuế TS. Nguyễn Thị Thuỷ 2012 86,000
13 GT luật thương mại quốc tê: phần 1 TS. Trần Việt Dũng 2012 85,000
14 GT luật tố tụng dân sự Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Phương 2012 65,000
15 GT luật tố tụng hành chính PGS.TS.GVC Nguyễn Cảnh Hợp 2013 86,000
17 "GT những quy định chung về luật
dân sự" "TS.Phạm Kim Anh
ThS. Chế Mỹ Phương Đài" 2013 75,000
18 "GT pháp luật thương mại hàng hoá-
dịch vụ" TS. Phan Huy Hồng 2012 82,000
19 "GT pháp luật về cạnh tranh và giải
quyết tranh chấp thương mại" TS. Hầ Thị Thanh Bình 2012 73,000
20 GT pháp luật về chủ thể kinh doanh PGS.TS Bùi Xuân Hải 2013 75,000
21 "GT pháp luật về tài sản quyền sở hữu
tài sản và quyền thừa kế" TS. Lê Minh Hùng 2013 81,000
22 GT tâm lý học đại cương "TS. Phan Thị Kim Ngân
ThS. Phạm Văn Dinh" 2012 62,000
23 GT tố tụng hình sự Việt Nam TS. Võ Thị Kim Oanh 2012 118,000
24 GT tội phạm học "TS. Võ Thị Kim Oanh
ThS. Lê Nguyên Thanh" 2013 48,000
25 GT tư pháp quốc tế: phần chung NGUT.GS.TS Mai Hồng Quỳ 2013 35,000
26 GT tư pháp quôc tế: phần riêng PGS.TS Mai Hồng Quỳ 2012 41,000
27 GT xã hội học đại cương Phạm Đức Trọng 2012 44,000
28 GT xây dựng văn bản pháp luật PGS.TS.GVC Nguyễn Cảnh Hợp 2012 60,000
29 TBG bộ máy nhà nước "Khoa Hành Chính NN-
Trường ĐH Luật TP.HCM" 2013 31,000
30 TBG đại cương văn hóa Việt Nam TS. Lê Hồng Vân 35,000
31 TBG giám định pháp y TS. Nguyễn Đăng Chiêu 2010 34,000
32 TBG khái luận chung về luật quốc tế "ThS. Nguyễn Thị Yên
ThS. Ngô Hữu Phước" 21,000
33 "TBG lịch sử nhà nước và pháp luật
thế giới" "Khoa Hành Chính NN-
Trường ĐH Luật TP.HCM" 26,000
34 TBG lịch sử văn minh thế giới
35 TBG Logic học ThS.GVC Lê Duy Ninh 2013 43,000
36 TBG lý luận về nhà nước "Khoa Hành Chính NN-
Trường ĐH Luật TP.HCM" 43,000
37 TBG lý luận về pháp luật "Khoa Hành Chính NN-
Trường ĐH Luật TP.HCM" 2013 46,000
38 "TBG những vấn đề chung về hình
sự và tội phạm" "Khoa Hình Sự
Trường ĐH Luật TP.HCM" 31,000
39 TBG pháp luật công chứng luật sư "ThS. Lê Thị Hải Châu
ThS. Đinh Thị Cẩm Hà" 2010 30,000
40 "TBG pháp luật về hợp đồng và bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng" "Khoa Dân Sự
Trường ĐH Luật TP.HCM" 2012 61,000
41 TBG tin học văn phòng Nguyễn Bá Anh 2011 34,000
42 TBG trách nhiệm hình sự và hình phạt "Khoa Hình Sự
Trường ĐH Luật TP.HCM" 2011 30,000
43 TBG tranh chấp quốc tế "ThS. Nguyễn Thị Yên
ThS. Ngô Hữu Phước" 2011 40,000

Xem lý lịch thành viên

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học

DANH MỤC SÁCH CHUYÊN KHẢO TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM


STT Tên hàng Chủ biên Năm XB Gía bìa
1 Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam TS. Võ Thị Kim Oanh 2010 60,000
2 Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế TS. Hà Thị Thanh Bình 2012 79,000
3 Chế độ pháp lý về sở hữu và quyền tài sản đối với đất đai TS. Phạm Văn Võ 2012 50,000
4 "Cơ chế giám sát hiến pháp với việc
đảm bảo quyền con người" TS. Vũ Văn Nhiêm 2013 44,000
5 Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam ThS. Vũ Thị Thuý 2010 25,000
6 Luật tập quán và quyền con người TS. Phan Nhật Thanh 2013 49,000
7 "Pháp luật an sinh xã hội: kinh nghiệm
của một số nước đối với VN" "TS. Trần Hoàng Hải
TS. Lê Thị thuý Hương" 2011 59,000
8 Pháp luật bảo hiểm tài sản tại Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thuỷ 2012 47,000
9 "Quyền tự do kinh doanh và
bảo đảm quyền con tại Việt Nam" PGS.TS Mai Hồng Quỳ 2012 48,000
10 Thể chế công vụ TS. Nguyễn Cảnh Hợp 2011 86,000
11 Tòa án hình sự quốc tế TS. Nguyễn Bá Sơn 2007 45,000
12 Các biện pháp xử lý việc không thực hiện HĐ TS. Đỗ Văn Đại 2010 68,000
13 "Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch
từ quyền sử dụng đất" PGS.TS Đỗ Văn Đại 2012 65,000
14 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng TS. Đỗ Văn Đại 2010 75,000
15 Luật hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án: T.1 TS. Đỗ Văn Đại 2011 166,000
16 Luật hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án: T.2 TS. Đỗ Văn Đại 2011 102,000
17 "Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ dân sự: tập 1" PGS.TS Đỗ Văn Đại 2012 115,000
18 "Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ dân sự: tập 2" PGS.TS Đỗ Văn Đại 2012 110,000
19 Luật thừa kế Việt Nam Tập 1-2013 PGS.TS Đỗ Văn Đại 2013 125,000
20 Luật thừa kế Việt Nam Tập 2-2013 PGS.TS Đỗ Văn Đại 2013 120,000
21 Một số vấn đề cơ bản luật hành chính "TS Vũ Văn Nhiêm
ThS Cao Vũ Minh" 2011 78,000
22 Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp "PGS.TS Nguyễn Thị
Hoài Phương" 2011 60,000
23 Tư pháp Quốc tế " PGS.TS Mai Hồng Quỳ
TS. Đỗ Văn Đại" 2010 98,000
24 Pháp luật VN về trọng tài thương mại "TS. Trần Hoàng Hải
TS. Đỗ Văn Đại" 2011 74,000

Xem lý lịch thành viên

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học
SÁCH CHUYÊN KHẢO LUẬT KINH DOANH TÁC GIẢ THS LÊ HỌC LÂM

Xem lý lịch thành viên

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học
chanli.sgu đã viết:SÁCH CHUYÊN KHẢO LUẬT KINH DOANH TÁC GIẢ THS LÊ HỌC LÂM

 

Xem lý lịch thành viên

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học
giáo trình pháp luật đại cương Th.S LÊ HỌC LÂM XB 2009

Xem lý lịch thành viên

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học
: Học phần học trước, học phần học sau
SƠ ĐỒ MỞ LỚP HỌC KỲ VÀ NĂM HỌC CỦA CÁC HỌC PHẦN DO KHOA LUẬT QUẢN LÝ
Bậc đào tạo: Đại học, Loại hình đào tạo: Chính quy; Chuyên ngành: Luật Kinh doanh
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 HỌC KỲ 5 HỌC KỲ 6 HỌC KỲ 7 HỌC KỲ 8 GHI CHÚ
MHP – 843069
Lý luận chung
nhà nước & PL
(4 TC)
MHP – 843070
Luật Hiến pháp
(3 TC)
MHP – 843029
Luật Dân sự
HP1 (3 TC)
MHP – 843098
Thực tập
tốt nghiệp
(5 TC)
MHP – 843032
Luật Hình sự
HP1 (3 TC)
MHP – 843047
Kỹ thuật soạn
thảo văn bản
(2 TC)
MHP – 843034
Luật Tổ tụng
hình sự
(3 TC)
MHP – 843003
Phương pháp
NCKH pháp lý
(2 TC)
MHP – 843028
Luật Hành chính
(3 tín chỉ)
MHP – 843040
Pháp luật về thuế
(2 TC)
MHP – 844052
Luật sở hữu
trí tuệ
(2 TC)
MHP – 843105
Luật ngân hàng
(3 TC)
MHP – 843048
Thực tế
chuyên môn
(1 TC)
MHP – 843104
Luật
Thương mại 3
(2 TC)
MHP – 843102
Luật
Thương mại 1
(2 TC)
MHP – 843022
Lịch sử nhà nước
& PL Việt Nam
(2TC)
MHP – 843099
Khóa luận
tốt nghiệp
(5 TC)
Hoặc học các
học phần tích
lũy đủ 5 tín
chỉ. Gồm hai
học phần:
+ 1 HP cơ sở
ngành (3 TC)
+ 1 học phần
chuyên ngành
(2 TC)
MHP – 843071
Kinh tế học
(3 TC)
MHP – 843038
Luật đất đai
(3 TC)
MHP – 843037
Luật hôn nhân &
gia đình
(2 TC)
MHP – 843043
Luật Lao động
(3 TC)
MHP – 845101
Pháp luật về
đầu tư
(2 TC)
MHP – 843042
Pháp luật về
môi trường
(2 TC)
MHP – 843044
Công pháp
quốc tế
(2 TC)
MHP – 843101
Luật Tố tụng
dân sự
(3 TC)
MHP – 843030
Luật Dân sự
HP2
(3 TC)
MHP – 843033
Luật Hình sự
HP2 (3 TC)
MHP – 843045
Tư pháp
quốc tế
(2 TC)
MHP – 843026
Lịch sử nhà nước
& PL thể giới
(2TC)
MHP – 843039
Luật Tài chính
(2 TC)
MHP – 843055
Luật tố tụng
hành chính
(3 TC)
MHP – 845050
Tiếng Anh chuyên
ngành Luật
Kinh doanh 1
(2 TC)
MHP – 845051
Tiếng Anh chuyên
ngành Luật
Kinh doanh 2
(2 TC)
MHP – 843103
Luật
Thương mại 2
(2 TC)
MHP – 845102
Pháp luật về
cạnh tranh
(2 TC)
MHP – 845054
PL về kinh doanh
bảo hiểm
(2 TC)
MHP – 845053
PL về kinh doanh
chứng khoán
(2 TC)
MHP – 845055
PL về kinh doanh
bất động sản
(2 TC)
MHP – 845061
Pháp luật về kế
toán, kiểm toán
(2 TC)

Xem lý lịch thành viên

chanli.sgu


Tiểu học
Tiểu học
giáo trình pháp luật đại cương Th.S LÊ HỌC LÂM XB 2009

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết